Schaapskuddes begrazen uw perceel

Wilt u de vruchtbaarheid van uw grond verbeteren? Laat onze schaapskuddes uw perceel begrazen waardoor de organische stoffen in de grond geoptimaliseerd worden. Dit komt onder andere doordat de mest van onze schapen over het hele weiland wordt verspreid. Hierdoor komen mineralen en voedingsstoffen op verschillende plekken in uw perceel terecht. Een andere reden is dat planten die zijn over begraasd minder organische stof in de bodem afgeven. Bij begrazing met schapen komen er meer organische stoffen in de grond te zitten waardoor u minder meststoffen nodig heeft om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Ook kan dit ervoor zorgen dat u meer ruwvoer kunt produceren. En wist u dat een hogere waarde van organische stof in de grond zorgt voor een betere weerstand tegen droogte? De bodem kan namelijk beter water opnemen waardoor uw percelen beter bestand zijn tegen droogte. Meer weten over onze schaapskuddes en de voordelen voor uw grond? Neem contact op!

Schaapskuddes vergroten de diversiteit

Onze schaapskuddes werken als natuurbeheerder omdat ze bijdragen aan het vergroten van de diversiteit in een gebied. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in hun vacht allerlei zaden en vruchten meenemen naar een ander gebied. Op die manier worden natuurlijke processen weer in gang gezet. Heel veel diersoorten zullen profiteren van de begrazing door schaapskuddes waardoor het verlies van soorten wordt tegengegaan. Ook houden onze schaapskuddes het cultuurlandschap open en zorgen hierdoor voor een veel meer gedifferentieerd landschap dan een maaimachine. Bij het begrazingsbeheer houden wij er uiteraard rekening mee dat er niet wordt over begraasd. Meer weten over de mogelijkheden van begrazingsbeheer door schapen? Schroom niet om contact op te nemen.

Schaapskuddes

Ontmoet onze schaapskudde

Onze schaapskudde bestaat uit verschillende rassen schapen. Er lopen drie verschillende rassen rond, namelijk: Drentse schapen, Heidschnucke schapen en Hebridean schapen. Samen zorgen ze voor variatie en kleur. Op dit moment grazen ze voornamelijk op het gebied rondom de Poel. Dit is een stukje natuur van de gemeente Goes langs de snelweg bij de A58. U zult ze misschien als eens hebben zien staan als u over de snelweg komt aanrijden. Het is het welkomstplaatje van de stad. Natuurlijk is onze schaapskudde niet alleen gebonden aan dit gebied. Onze schapen komen ook graag bij u langs om een stuk land te begrazen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook op lastig bereikbare plekken grazen die met maaiers niet makkelijk te bereiken zijn. Wilt u meer weten over begrazing met schapen? Neem contact op!

Menu